Avgränsning

BoTryggt2030 är ett komplext verktyg som berör många olika aspekter av stadsplaneringen.

Det finns dock många riktlinjer, rekommendationer, dokument, checklistor, planeringsunderlag, m.m. för att till exempel säkerställa trafiksäkerhet, miljökonsekvenser, etc.