Utvecklingsarbetet BoTryggt2030 påbörjades våren 2017 med ett antal engagerade aktiva partners inom samhällsbyggnadsbranschen för att tillsammans ta fram en ny de-facto standard inklusive riktlinjer för hur städerna ska planeras och utvecklas så att säkerhet och trygghet skapas genom den fysiska miljön.

BoTryggt2030 bidrar till att säkerställa FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) genom att ta fram ett verktyg, inklusive nationella riktlinjer, för att bygga säkra och trygga stadsmiljöer.

BoTryggt2030 lyfter blicken från en handbok om bara bostäder (som BoTryggt05 var) till ett helhetsperspektiv i stadsutveckling när det gäller trygghetsfrågor. Därför är visionen att ta fram en modell som fungerar för bostäder, bostadsområden, offentliga rum, kommersiella lokaler, kollektivtrafik, skolor, m.fl., samt för både ny och befintliga bebyggelse.

Utvecklingsarbetets framgång

Under året 2017 har arbetet fokuserat på att samla in kunskap, kompetens och byta ut erfarenheter från konkreta projekt.

Under det här året ligger fokuset på att konkretisera tankarna och ta fram ett utkast på riktlinjerna och checklistpunkter som ska ingå i den nya standarden. Dessutom har vi beslutat om en avgränsning för konceptet som innebär ett särskilt fokus på den fysiska utformningen av våra städer i relation till säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Utvecklingsarbetet är ett samarbete där partners bidrar på ett aktivt sätt genom involvering när det gäller textuellt innehåll i handboken och interaktiva diskussioner under olika workshops.

BOTRYGGT2030