Här är föreläsningar som introducerar dig till tre viktiga delar i arbetet med BoTryggt2030. Inom bl.a. dessa delar erbjuder vi fördjupande utbildningar i syfte att öka kunskaps- och kompetensnivån hos berörda aktörer när det gäller implementeringen av standarden BoTryggt2030.

BoTryggt2030 – en de facto-standard för framtidens stadsplanering
Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige)

Klicka här för att läsa mer om utbildningen

Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
Stadsplanerare och kulturgeograf Erika Sjöqvist (Tryggare Sverige) och Senior Advisor Per Eriksson (City i Samverkan)

Klicka här för att läsa mer om utbildningen

Feministisk stadsplanering i teori och praktik
Kriminolog Marika Johansson (Tryggare Sverige)


Klicka här för att läsa mer om utbildningen

Samtliga programpunkter från webbkonferensen Säker och trygg stad (3 april 2020) finns att se här.

BOTRYGGT2030