Vi bistår med att implementera BoTryggt2030 för att därigenom skapa nya arbetssätt kopplade till den fysiska utformningen av säkra och trygga livsmiljöer. Detta innefattar bl.a. följande:

  • Framtagande av handfasta verktyg för att arbeta med säkerhet och trygghet i stads-utvecklingen.
  • Utarbetande av rutiner för genomförande av brotts- och trygghetskonsekvensanalyser vid all nyproduktion och ombyggnation.
  • Genomförande av workshops med relevanta aktörer i syfte att förankra och utveckla nya arbetssätt kopplade till stadsbyggnadsprocessen.

Kontakta info@botryggt.se eller ring 08-29 20 00 för mer information.

BOTRYGGT2030