BoTryggt2030s grundmodell baseras på nio olika trygghetsområden. De nio områdena består av ”Gestaltning”, ”Mix av funktioner”, ”Mix av människor”, ”Tydlighet”, ”Social kontroll”, ”Belysning”, ”Skalskydd”, ”Förvaltning” och ”Information”. Dessa nio områden fångar in all nationell samt internationell kunskap om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet genom fysisk utformning i stadsmiljöer. Modellen bygger på erfarenheter från till exempel certifieringssystem i England och Nederländerna, nationella riktlinjer i Danmark, internationella riktlinjer som europeiska CEN och teorier från USA, m.m.

Modellen bygger på förutsättningarna att verktyget BoTryggt2030 kan tillämpas i både nyproduktion och ombyggnation (för renovering av det befintliga och nybyggnation i befintliga områden) samt i alla planprocessens olika skeden och för alla stadens olika funktioner.

 

 

 

BOTRYGGT2030