Platssamverkan Hagalund

Platssamverkan Hagalund

Beskrivning

På uppdrag av lokala fastighetsägare, Solna stad och kommunpolis samordnar och koordinerar Stiftelsen Tryggare Sverige Platssamverkan Hagalund i Solna. Initiativet startade hösten 2018 efter Tryggare Sverige genomförde en trygghetsanalys i området på uppdrag av Rikshem.

De parter som ingår i platssamverkan är Riskhem, Signalisten (Solna bostäder), Solna stad, Brf Hagalunden, Brf Blåkulla, Brf Viktoriagatan 5, Brf Kyrkbacken, lokalpolis och Hagalunds samfällighetsförening.

Platssamverkan Hagalund strävar efter att Hagalund ska vara en säker och trygg stadsdel. Det omfattar ett aktivt arbete för en inkluderande och lättillgänglig fysisk miljö som gör Hagalund attraktivt att bo och verka i. Där det fördelaktiga läget, goda kommunikationer, närheten till service, livet mellan husen och en trevlig miljö ska göra Hagalund till en plats dit människor väljer att flytta och bo kvar i.

Syfte

Det övergripande syftet med Platssamverkan Hagalund är att skapa ett säkert, tryggt och attraktivt Hagalund.  

Utifrån de behov som identifierades i den inledande trygghetsanalysen och de åtgärdsförslag som har tagits fram i uppföljande workshops har ett antal mål för perioden 2020–2022 fastställts. 

Ytterligare information
Kontaktperson: Kriminolog Mikaela Westholm
E-post: mikaela.westholm@tryggaresverige.org
Telefon: 08-29 20 00 / 072-332 29 20
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

to-top