Partnerskap för platssamverkan i Sundbyberg

Beskrivning

Stiftelsen Tryggare Sverige ingår partnerskap (IOP) med Sundbybergs stad med fokus på platssamverkan. Syftet är att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Partnerskapet innebär att Stiftelsen Tryggare Sverige och staden inleder ett samarbete om platssamverkan med fokus på innovativa lösningar inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Platssamverkan innebär i sin tur att staden tillsammans med fastighetsägare, polis, butiksägare, föreningar, boende och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar för att utveckla trygghetsskapande insatser i ett lokalt avgränsat område, till exempel en stadsdel, ett torg eller ett bostadskvarter.

– Det är väldigt tillfredsställande att vi kommit igång med detta partnerskap, något som stadens politiska styre satt som mål för att öka tryggheten i Sundbyberg, säger Jan Eriksson, stadsdirektör. Vi har länge haft samverkansprojekt för att arbeta brottsförebyggande och öka tryggheten i staden, och nu vässar vi detta arbete ytterligare med nya innovativa tankesätt i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige, polis och civilsamhället, avslutar han.

Sundbybergs stad och Stiftelsen Tryggare Sverige bedömer att fokus för platssamverkan primärt ska ligga på Rissne, Hallonbergen och Stora Ursviks västra delar. Samtidigt betonas det att platssamverkan på sikt ska gälla för hela Sundbyberg.

– Sundbybergs stad är en expansiv kommun, varför det är särskilt glädjande att vi nu gemensamt kan utveckla arbetet med platssamverkan för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer, konstaterar generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Ytterligare information
Kontaktperson: Samhällsplanerare Amanda Björklund
E-post: amanda.bjorklund@tryggaresverige.org
Telefon: 070-354 29 20
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm