Vi bistår med att säkerställa att BoTryggt2030 tillämpas i samband med nyproduktion eller om-byggnation av bostadsområden, skolor, offentliga rum, kollektivtrafiksmiljöer etc. genom bl.a.:

  • Trygghetsbesiktningar av den befintliga miljön för att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet, för att därigenom föreslå konkreta åtgärder och prioriteringar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
  • Brotts- och trygghetskonsekvensanalyser av detaljplaner, planritningar och andra policy-dokument i syfte att säkerställa att principerna i BoTryggt2030 beaktats.
  • Processtöd och rådgivning med särskilt fokus på hur frågor om social hållbarhet kopplat till säkra och trygga livsmiljöer kommer in i stadsplaneringsprocessen, t.ex. genom:
    • Granskning av detaljplaner.
    • Utarbetande av aktivitetsplaner som stärker säkerheten och tryggheten för de som bor, arbetar och vistas på platsen.
    • Stöd i det operativa och strategiska säkerhets- och trygghetsarbetet i den egna organisationen kopplat till situationell brottsprevention, BoTryggt2030, platssamverkan och placemaking.

Kontakta info@botryggt.se eller ring 08-29 20 00 för mer information.

BOTRYGGT2030