Trygg Fastighet – verktygslådan för fastighetsägare att åtgärda trygghetsproblem

Beskrivning

Trygg Fastighet – en kostnadsfri verktygslåda med förslag på åtgärder för de vanligaste trygghetsproblemen som fastighetsägare utsätts för.

För att hjälpa fastighetsägare att ta krafttag mot kriminaliteten samt att ta ansvar för och visa omtanke om de som bor, vistas och verkar i området presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige idag en verktygslåda med konkreta brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder mot de vanligaste trygghetsproblemen.

Fastighetsägarna är på många sätt den aktör som lever närmast problemen med brott och otrygghet. Redan i slutet av 1990-talet kunde forskare se hur gängbildningar skapades med bostadsområdet som gemensam identitetsbas. Under senare år har det kommit ett stort antal rapporter som pekar på en snabb negativ utveckling när det gäller de territoriella kriminella nätverken och dess negativa påverkan på boendemiljön.

– För att hjälpa fastighetsägare att förebygga och förhindra brott och otrygghet har vi tagit fram en digital verktygslåda med 60-tal konkreta åtgärder mot olika typer av problem, säger säkerhets- och trygghetssamordnaren Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Verktygslådan innehåller brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva, eller tillsammans med andra aktörer, för att motverka några av de vanligaste trygghetsproblemen. Det handlar om allt från gängkriminalitet och öppen narkotikahandel till häng av ungdomar i gemensamma utrymmen och i det offentliga rummet.

– Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi fortsätta att utveckla och uppdatera det kostnadsfria verktyget. Dessutom kommer Stiftelsen Tryggare Sverige parallellt utveckla nya tjänster, verktyg och metoder för att hjälpa fastighetsägare att vidta åtgärder som ger bäst effekt, säger Arber Jasharaj.

Se länk: https://tryggfastighet.org

Ytterligare information
Kontaktperson: Säkerhetssamordnare Arber Jasharaj
E-post: arber.jasharaj@tryggaresverige.org
Telefon: 072-334 29 20
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

to-top