Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafik etc. görs sedan länge medvetna val när det gäller tillgänglighet, brandsäkerhet och miljöfrågor.

Motsvarande strukturerat arbete saknas beträffande frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar. Vi har därför tagit fram en tjänst dit aktörer kan vända sig för att snabbt, enkelt och billigt få ett utlåtande på detaljplaner, planritningar och andra policydokument utifrån checklistorna i BoTryggt2030.

Dokumenten granskas av ett team av stadsplanerare, kriminologer och f.d. poliser utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv och resulterar i ett utlåtande och konkreta rekommendationer.

Kontakta info@botryggt.se eller ring 08-29 20 00 för mer information.

BOTRYGGT2030