Hur kan vi se till att de platser som vi planerar och bygger också används när de står färdiga? Hur säkerställer vi att de nya platserna tillgodose de lokala användarnas behov och önskemål? Vad avses egentligen med feministisk stadsplanering, varför är det viktigt och hur ska det uppnås? Vid utbildningen beskrivs hur vi, med hjälp av feministisk stadsplanering, kan skapa offentliga platser som är välkomnande för alla.

Innehåll

  • Vad är feministisk stadsplanering? För vem ska vi planera?
  • Tillbakablick på hur staden har utformats och hur det har påverkat jämställdheten på offentliga platser
  • Varför behövs feministisk stadsplanering?
  • Vad är exkluderande design och hur motverkas det?
  • Svenska och internationella exempel på feministisk stadsplanering med tydliga resultat.
  • Arbetet med att skapa jämställda platser i praktiken.
  • En praktisk övning i att implementera tankarna från feministisk stadsplanering på en fiktiv plats.
  • Vikten av den offentliga toaletten i det offentliga rummet.
  • Studiebesök vid en offentlig plats och toalett.
BOTRYGGT2030