Att bygga rätt från början är grundläggande, samtidigt visar erfarenheter på betydelsen av en aktiv och god förvaltning. Det krävs därför ett mer strukturerat arbete med att aktivera och förvalta platser. Två relativt nya koncept som båda utgår från platsen. Platssamverkan handlar om arbetssättet att skapa en lokal organisation för att strukturerat jobba med säkerhet och trygghet. Placemaking är verktyget för att ge platsen betydelsen och följer en inkluderande process för att skapa en plats med identitet, attraktivitet och värde.

Innehåll

  • Vad är platssamverkan? Genomgång av olika koncept som BID, CID m.m.
  • Hur ser en effektiv organisation för platssamverkan ut? Vilka är framgångsfaktorerna med platssamverkan?
  • Hur kan olika aktörer arbeta med platssamverkan? Hur kommer man igång?
  • Vad är placemaking? Vilka värden tillför placemaking på en plats?
  • Hur skiljer sig platssamverkan och placemaking från dagens stadsutvecklingsprocess?
  • Hur får vi till placemaking i Norden och vad kan göras för att offentliga platser används i vårt kallare klimat?
  • Nyttan av platssamverkan och placemaking?
  • Workshop övning i att driva en platssamverkansorganisation, upptäck hinder och kreativa lösningar!
  • Studiebesök i ett område som arbetar med platssamverkan.
BOTRYGGT2030