Under de senaste åren har det blivit tydligt hur det krävs nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer för att minska brottsligheten och öka tryggheten. En viktig metod i detta sammanhang är kunskapen om situationell brottsprevention. Kortfattat handlar detta om att brott är ett resultat av interaktionen mellan motiverade förövare och de tillfälligheter som finns för att begå brott. Utifrån detta perspektiv handlar brottsförebyggande arbete därför om att minska sannolikheten för att ett brott ska begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra.

Innehåll

  • Vad är säkerhet och vad är trygghet?
  • Vad påverkar uppkomsten av brott på en plats? Vad påverkar tryggheten på en plats.
  • Hur kan man mäta brottslighet och trygghet?
  • Vad är situationell brottsprevention?
  • Vilka är de grundläggande teorierna i situationell brottsprevention?
  • Hur kan kunskapen om situationell brottsprevention bidra till minskad brottslighet?
  • Hur påverkar insatser utifrån situationell brottsprevention individernas trygghet?
  • En praktisk övning i att tillämpa situationell brottsprevention på en fiktiv plats.
  • Studiebesök med fokus på att analysera platser och identifiera situationella åtgärder.
BOTRYGGT2030