Beställ handboken

Handboken BoTryggt2030 hjälper både beställare och utförare att göra medvetna val vid förvaltningen samt utformningen av nya bostadsområden, bostäder, offentliga platser m.fl.

Beställ handboken BoTryggt2030

BoTryggt2030 handboken för planeringen av säkrare och tryggare livsmiljöer

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med en rad fastighetsägare, branschorganisationer och kommuner utvecklat BoTryggt2030 handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

Handboken innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor för att skapa livsmiljöer med säkerhet och trygghet i fokus.

Pris: 645kr/st