Tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner har nu den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige utarbetat en handbok vid namn BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

BoTryggt 2030 är en konkretisering av målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet. Syftet är att underlätta för såväl beställare som utförare att göra medvetna val när det gäller den fysiska utformningen av stadsdelar, bostadsområden, bostäder, offentliga rum etc.

Titel: BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer
Utgivningsår: 2020
Omfång: 180 sidor
Pris: 645 kr

moms och frakt tillkommer

Beställ din handbok här:

När beställningsformuläret är mottaget kommer du att få en automatisk bekräftelse till den e-post du angivit i beställningsformuläret. Hör av dig till info@botryggt.se om du inte har fått en bekräftelse inom en timme (säkerställ att den inte hamnat i din skräppost innan du gör detta).

BOTRYGGT2030