Tjänster

>>Implementering av BoTryggt2030

Vi hjälper till med implementeringen av BoTryggt2030 vid utformningen av säkra och trygga livsmiljöer.

>>Trygghetsanalys

Vi hjälper till med utvärdering av befintliga miljöer utifrån trygghetsmodellen i BoTryggt2030.

>>Trygghetskonsekvens-
analys

Vi erbjuder granskning av planritningar, policydokument och program utifrån checklistorna i BoTryggt2030.

>>Processtöd och rådgivning

Vi bistår med att säkerställa att BoTryggt2030 tillämpas i samband med nyproduktion, ombyggnation och förvaltning av befintliga miljöer.

>>Kompetensutveckling

Vi erbjuder kunskapshöjande utbildningar, seminarier, workshops och studieresor med fokus på BoTryggt2030.

>>Certifiering

Vi bistår med certifiering av enskilda projekt av ny- samt ombyggnation och personal utifrån BoTryggt2030.

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h

to-top