Tjänster

>>Implementering av BoTryggt2030

Vi hjälper till med implementeringen av BoTryggt2030 vid utformningen av säkra och trygga livsmiljöer.

>>Trygghetsanalys

Vi hjälper till med utvärdering av befintliga miljöer utifrån trygghetsmodellen i BoTryggt2030.

>>Trygghetskonsekvens-
analys

Vi erbjuder granskning av planritningar, policydokument och program utifrån checklistorna i BoTryggt2030.

>>Processtöd och rådgivning

Vi bistår med att säkerställa att BoTryggt2030 tillämpas i samband med nyproduktion, ombyggnation och förvaltning av befintliga miljöer.

>>Kompetensutveckling

Vi erbjuder kunskapshöjande utbildningar, seminarier, workshops och studieresor med fokus på BoTryggt2030.

>>Certifiering

Vi bistår med certifiering av enskilda projekt av ny- samt ombyggnation och personal utifrån BoTryggt2030.

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h