Certifiering utifrån BoTryggt2030

Vi bistår med certifiering av enskilda projekt av ny- samt ombyggnation och personal utifrån BoTryggt2030 med fokus på utformningen av säkra och trygga livsmiljöer.

Certifiering av enskilda projekt

Vi erbjuder certifiering av fastigheter och offentliga miljöer utifrån vår certifieringsmodell som är framtagen utifrån BoTryggt2030 samt principerna i första och andra generationens CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Certifieringen kan innefattas av ny- och ombyggnation, samt befintliga bostadsområden,
bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc.

Certifiering av personal

Vi erbjuder trygghetscertifiering av personal utifrån vår certifieringsmodell i BoTryggt2030 samt principerna i första och andra generationens CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design).

Trygghetscertifiering av personal innebär att personal som genomgått certifieringsutbildning och fått tilldelat ett certifieringsbevis innehar rätten att certifiera befintliga fastigheter i enlighet med standarden BoTryggt2030. 

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h