Implementering av BoTryggt2030

Vi hjälper till att förankra kompetensen, kunskapen och arbetssättet i organisationens säkerhets- och trygghetsarbete utifrån BoTryggt2030.

Framtagande av verktyg

Vi bistår med att implementera BoTryggt2030 för att därigenom skapa nya arbetssätt kopplade till den fysiska utformningen av säkra och trygga livsmiljöer.

Utarbetande av rutiner

Vi hjälper med utarbetandet av rutiner samt fastställandet av processer, system och organisatoriska lösningar för säkerhets- och trygghetsarbetet vid nyproduktion och ombyggnation.

Genomförande av workshops

Vi erbjuder kunskapshöjande workshops, seminarier och olika samarbetsprojekt med relevanta aktörer i syfte att förankra och utveckla nya arbetssätt kopplade till BoTryggt2030 och stadsbyggnadsprocessen.

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h