Trygghetsanalys

Vi hjälper till med utvärdering av befintliga miljöer utifrån trygghetsmodellen i BoTryggt2030. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet genom bland annat trygghetsbesiktningtrygghetsmätning samt trygghetsvandring.

Trygghetsanalys (TA)

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsanalyser av fastigheter, offentliga miljöer och bostadsområden. Vi genomför trygghetsbesiktningar både dag- och kvällstid. Vi analyserar även relevant statistik i form av polisanmälningar, trygghetsundersökningar m.m. samt utför nyckelpersonsintervjuer, upplevelseindex, aktivitetsanalys och flödesanalys.

Resultatet redovisas under en workshop och presenteras i en handlingsplan med förslag på åtgärder och prioriteringar för att minska brottsligheten och öka tryggheten på platsen.

Trygghetsmätning

Vi förbereder, planerar och genomför trygghetsmätningar som omfattar alla eller vissa boende i ett utvalt område. Syftet är att kartlägga medborgarnas trygghet och utsatthet för brott.

I områden med hög problemnivå görs en fördjupad analys där resultatet redovisas i en handlingsplan med förslag och åtgärder och prioriteringar för respektive område.

Trygghetsvandring

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra trygghetsvandringar. Trygghetsvandringar är ett effektivt sätt att tillsammans med boende och representanter för polis, kommun, näringsidkare etc. kartlägga platser som känns otrygga samt identifiera faktorer i den fysiska miljön som ger upphov till brott och otrygghet.

Efter trygghetsvandringen tas en handlingsplan fram med förslag till åtgärder och
prioriteringar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h