Trygghetskonsekvensanalys

Vi erbjuder granskning av planritningar, policydokument och program utifrån checklistorna i BoTryggt2030. Dokumenten granskas av stadsplanerare, kriminologer och f.d. poliser utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv.

Gransking av planer i tidiga skeden

Vi hjälper till att granska vilka förutsättningar som behövs för att skapa en säker och trygg miljö tidigt i planprocessen. Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis handla om översiktsplan (ÖP), fördjupad översiktsplan (FÖP), stads- och områdesvision eller strukturplan.

Resultatet kan med fördel användas som planeringsunderlag i stadsutvecklingsprojekt, arkitekttävlingar, ombyggnadsprojekt, osv.

Granskning av detaljplaner

Vi hjälper till att granska pågående och avklarade detaljplaner utifrån säkerhets- och trygghetsperspektivet baserad på trygghetsmodellen i BoTryggt2030.

Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis handla om plankarta och planbeskrivning, illustrationer (2D samt 3D-modell), gestaltningsprogram samt social- och barnkonsekvensanalys.

Stöd i projekteringsarbetet

Hjälp med granskning av pågående arkitektoniska ritningar utifrån ett trygghetsperspektiv. Vi erbjuder även rådgivning under projekteringsskedet.

Granskningen omfattar det material som skickas in och kan exempelvis bestå av planritning/situationsplan, bygghandlingar (2D samt 3D-modell), belysningsplan, gestaltningsprogram, program för skalskydd, förvaltningsplan samt social- och barnkonsekvensanalys

Stöd under byggskedet

Vi erbjuder hjälp med att integrera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i planering, etablering och förvaltning av byggområdet.

Bland annat kan vi hjälpa med att granska: bygglovshandlingar, planer för byggområdet och studiebesök vid byggarbetsplatser.

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h