Nyhet!
Lansering av ny handbok med fokus på skolmiljöer

PluggaTryggt utgår ifrån standarden BoTryggt2030 och handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Slide 1
Videoguide för digitala projektverktyget BoTryggt

Videoguiden ger en inblick i hur verktyget fungerar och vilka olika funktioner som finns.

Slide 1
Testa det digitala projektverktyget BoTryggt!

Verktyget riktar sig till stadsplanerare, fastighetsförvaltare, arkitekter och andra som arbetar med fysisk utformning av säkra och trygga livsmiljöer.

Nyhet!
Trygghet under byggskedet med "ByggTryggt2030"

Under namnet ”ByggTryggt2030” initierar Stiftelsen Tryggare Sverige ett nytt projekt som syftar att möta dagens säkerhets- och trygghetsutmaningar under byggskedet

Slide 2
De facto standard BoTryggt2030

BoTryggt2030 handboken har sedan sin lansering i 2020 implementerats bland flertalet kommuner och branschföretag som en självklar standard vid planering och byggnation av säkra och trygga miljöer.

Slide 3
Analys av fysiska planer utifrån BoTryggt2030

Vi erbjuder granskning av planritningar, policydokument och program utifrån checklistorna i BoTryggt2030.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

BoTryggt2030 – planera säkra och trygga livsmiljöer

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept som ämnar att stötta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet vid planering, programmering, utformning, byggande, och vidareutveckling av nya och befintliga fysiska miljöer.  

Handboken BoTryggt2030 stöds av ICA (International CPTED Association), organisationen som driver och utvecklar arbetet med CPTED på internationell nivå. Stiftelsen Tryggare Sverige är ICA:s representant i Sverige.

Våra samarbetspartners

Vi är stolta över våra partners som möjliggör vårt arbete med att motverka brott och otrygghet vid planeringen samt gestaltningen av framtidens livsmiljöer.

Tillsammans fortsätter vi det viktiga arbetet med att skapa ett säkrare och tryggare Sverige!

BoTryggt2030 handboken nu som digitalt projektverktyg

Som ett vidare steg i utvecklingen av BoTryggt2030 har vi tagit fram ett digitalt projektverktyg för att skapa ett mer strukturerat och överskådligt arbete vid implementeringen av BoTryggt2030.

Beställ nya handboken PluggaTryggt

PluggaTryggt handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan, och ger fördjupad kunskap i hur riktlinjerna från BoTryggt2030 på bästa sätt bör appliceras.

Beställ handboken BoTryggt2030

Vi på Stiftelsen Tryggare Sverige har tillsammans med en rad fastighetsägare, branschorganisationer och kommuner utvecklat BoTryggt2030 handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

BoTryggt2030 består av riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor som underlättar för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av säkra och trygga livsmiljöer.