Processtöd och rådgivning i enskilda projekt

Vi bistår med att säkerställa att BoTryggt2030 tillämpas i samband med nyproduktion, ombyggnation eller förvaltning av bostadsområden, skolor, offentliga rum, kollektivtrafiksmiljöer etc.

Rådgivning under planprocesser

Vi erbjuder löpande stöd och rådgivning i stadsutvecklingsprojekt genom deltagande i samråd samt granskning av pågående planer och program.

Föreläsningar och anföranden

Vi erbjuder föreläsningar för organisationer samt medverkan vid seminarier, konferenser, workshops m.fl. i syfte att öka kunskapen kring frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott- och ordningsstörningar.

Projektledning och stöd i samverkan

Vi erbjuder stöd i det operativa och strategiska trygghetsarbetet kopplat till situationell brottsprevention, BoTryggt2030, platssamverkan samt placemaking.

Vi driver även samarbetsprojekt i syfte att utveckla och skapa nya lösningar, arbetssätt och samverkansformer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Skicka förfrågan via kontaktformulär

Intresserad av BoTryggt2030 eller någon av våra tillhörande tjänster?

Hör av dig till oss! Vi försöker alltid svara inom 48h