Trygg Fastighet – ett koncept för ett säkrare och tryggare samhälle

Trygg Fastighet

Konceptet Trygg fastighet hjälper fastighetsägare att bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Beskrivning

Trygg Fastighet ger fastighetsägare metod- och processtöd samt professionell vidareutbildning och kompetensutveckling när det gäller frågor som rör allt från brott och otrygghet i bostadsområden och kommersiella lokaler till våld och hot i arbetslivet samt systemhotande brottslighet.

Ytterligare information

Kontaktperson: Säkerhetssamordnare Arber Jasharaj
E-post: arber.jasharaj@tryggaresverige.org
Telefon: 072-334 29 20
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö