Utbildning i BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Beskrivning

Utbildningen fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik utifrån standarden BoTryggt2030.

Innehåll

Utbildningen omfattar följande kurstillfällen:

Tillfälle 1: “Introduktion till situationell brottsprevention och BoTryggt2030” 
7 februari 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 2: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: gestaltning och mix av
funktioner”
6 mars 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 3: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: social kontroll och tydlighet”
3 april 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 4: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: belysning och skalskydd”
8 maj 2024, kl. 10.00-12.00

Tillfälle 5: “Att tillämpa BoTryggt2030 i praktiken: förvaltning och information”
5 juni 2024, kl. 10.00-12.00

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer,
brottsförebyggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter,
poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

Kostnad

Utbildningen kostar 8 900 kr (exkl.moms) per person. I kostnaden ingår
deltagaravgift, fem kurstillfällen om två timmar vardera samt ett (1) exemplar av
handboken BoTryggt2030. Vid anmälan av fem eller flera personer från samma
organisation erhålls 20 % rabatt.
OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn principen gäller!

Anmälan

Läs fullständigt program och anmäl dig här.