Utbildningar i BoTryggt2030

Kunskapshöjande utbildningar

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra seminarier, föreläsningar, workshops, utbildningar och studieresor i syfte att öka kunskapen kring frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott- och ordningsstörningar utifrån standarden i BoTryggt2030.

Vi erbjuder både grundläggande samt fördjupande utbildningar i följande:

>> Säkra och trygga livsmiljöer – halvdagsutbildning för kommunanställda

>> BoTryggt2030 – planering av säkra och trygga livsmiljöer

>> Situationell brottsprevention i teori och praktik

>> Feministisk stadsplanering

>> Platssamverkan och placemaking

Diplomutbildning

Diplomutbildningen är en öppen kunskapshöjande utbildning som hålls digitalt två gånger per år. Utbildningen fokuserar på hur vi kan skapa säkrare och tryggare platser med särskilt fokus på arkitektonisk design.

Vid avklarad utbildning utdelas ett diplom som visar på grundläggande kunskaper i hur man arbetar med situationell brottsprevention. Delmomenten i diplomutbildningen innefattar grunderna i Situationell brottsprevention, BoTryggt2030, Feministisk stadsplanering, Platssamverkan och Placemaking.