Vi bistår med utbildning och kompetensutveckling i syfte att öka kunskaps- och kompetensnivån hos berörda aktörer när det kommer till frågor om utformningen av säkra och trygga livsmiljöer genom bl.a. följande utbildningar:

Säkra och trygga livsmiljöer – halvdagsutbildning för kommunanställda

——————————————————————————————————————–

BoTryggt2030 – grunderna i planering av säkra och trygga livsmiljöer

—————————————————————————————————————-

Situationell brottsprevention i teori och praktik

—————————————————————————————————————-

Feministisk stadsplanering i teori och praktik

—————————————————————————————————————-

Platssamverkan och placemaking i teori och praktik

———————————————————————————————————————————————————-Syftet med utbildningarna är att öka medvetenheten om hur arbetet med att utveckla staden, platser och byggnader kan utgå från standarden BoTryggt2030. Fokus är på att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas både vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse.

Klicka här för att se introduktionsföreläsningarna

För mer information om utbildningarna kontakta info@botryggt.se eller ring 08-29 20 00.

—————————————————————————————————————-

BOTRYGGT2030