Beställ PluggaTryggt – handboken för säkra och trygga skolmiljöer

PluggaTryggt handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan. Handboken lanseras den 8 februari, anmäl dig till lanseringen.

Beställ handboken PluggaTryggt