Beställ PluggaTryggt – handboken för säkra och trygga skolmiljöer

PluggaTryggt handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

Beställ handboken PluggaTryggt