Vi genomför certifieringar av enskilda projekt där planerna för nyproduktion och ombyggnation har utgått från och uppfyller kraven i BoTryggt2030.

Vidare genomför vi certifieringar av befintliga bostadsområden, bostäder, skolor, offentliga rum, kollektivtrafikmiljöer etc. i syfte att säkerställa att miljöerna uppfyller kraven i BoTryggt2030. Denna certifiering gäller i två år, med möjlighet till omcertifiering.

Kontakta info@botryggt.se eller ring 08-29 20 00 för mer information

BOTRYGGT2030