Platssamverkan Jakobsberg

Platssamverkan Jakobsberg

Beskrivning

Platssamverkan Jakobsberg arbetar för att Jakobsberg ska vara en urban, skön, grön och kreativ plats i hjärtat av Järfälla.

Jakobsbergs centrum ska fortsätta vara en säker, trygg och levande stadskärna, där människor kan mötas och trivas. För att kunna jobba mer målinriktat kring Jakobsbergs utveckling har ett antal aktörer skrivit på en gemensam överenskommelse under namnet Platssamverkan Jakobsberg.

Att medverka i Platssamverkan Jakobsberg innebär att man kommer att satsa både tid och resurser för att jobba mot de mål som har tagits fram. Aktörerna bakom Platssamverkan Jakobsberg är Järfälla kommun, Järfällahus, Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Brandkåren Attunda, Citycon, HSB, Brf Jakob och Polisen.

– Jakobsberg är en av Järfällas mest centrala delar och en plats som vi alla ska kunna vara stolta över. Genom ett gemensamt ansvarstagande för platsen och genom att skapa en trivsam och öppen stadsmiljö så ökar vi också tryggheten på platsen. Jag välkomnar Platssamverkan Jakobsberg som ett bra initiativ för att återigen göra Jakobsberg till en naturlig mötesplats för alla Järfällabor, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Ensam är stark men inte i trygghetsarbetet. Kampen mot otrygga miljöer måste vi ta tillsammans och göra det lokalt, regionalt, statligt likväl som privat. Detta som ett bevis på att hela samhället står på Järfällabornas sida mot otrygghet och brott, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

Stiftelsen kommer att projektleda detta samarbete och försäkra att Jakobsberg centrum fortsätter vara en säker, trygg och levande stadskärna, där människor kan mötas och trivas. 

Syfte

Målet med Platssamverkan Jakobsberg är att:

  • Öka antalet människor i centrum genom att skapa aktiviteter och attraktiva målpunkter riktade mot olika målgrupper.
  • Förbättra den sociala kontrollen genom att förbättra siktlinjer, etablera fler aktiviteter/verksamheter och öka närvaron av vuxna.
  • Skapa en trivsam och välkomnande stadsmiljö genom att tillse en god förvaltning, sätta upp dekorationer, tillföra mer grönska och ett mer integrerat skalskydd.
  • Förbättra information och tydlighet genom att ta fram en kommunikationsplan och sätta upp skyltar och informationstavlor som ökar orienterbarheten.
  • Öka förtroendet hos allmänheten genom att visa ett gemensamt ansvarstagande för platsen och genom att skapa en tydlig identitet för platsen och platssamverkan.

Ytterligare information

Kontaktperson: Samhällsplanerare Amanda Björklund
E-post: amanda.bjorklund@tryggaresverige.org
Telefon: 08-29 20 00 / 070-354 29 20
Adress: Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm