Lansering av PluggaTryggt – handboken för säkra och
trygga livsmiljöer

Lansering av PluggaTryggt

Den 8 februari 2024 lanserades handboken PluggaTryggt som tagits fram i samarbete med Växjö kommun, Västerås stad och Hemsö Fastighets AB.