Samarbetspartners

Våra samarbetspartners möjliggör utvecklingen av BoTryggt2030 och dess utvecklingsmoment. Vi erbjuder tjänster och utbildning i BoTryggt2030 i mån om att skapa goda förutsättningar för att motverka brott och otrygghet vid ny- och ombyggnation.

Huvudsamarbetspartners

Samarbetspartners

Partners

Bostad Mimer AB, City i Samverkan, MTR, Svensk Försäkring, Huddinge kommun, Boet Bostad

Referensgrupp

Boverket, Brottsförebyggande rådet, Fastighetsägare, Säkerhetsbranschen, Folksam, Hyresgästföreningen, SBAB, Spacescape, Helsingborgshem, Enköpings kommun, JM, KOD Arkitekter, Örebro Bostäder.